Home

Řemesla keltů

Řemesla a činnosti Keltů. Představu o běžném každodenním životě Keltů ovšem umocňuje především poznání osad. Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, hospodaření, řemesla, zemědělství atd Nejstarší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. l. (není tedy pravda, že by postavili Stonehenge; Stonehenge se začal stavět v letech 2400 - 2200 př. n. l.) a vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, vyspěly postupně v etnikum s jednotným.

Řemesla a činnosti Keltů. Kováři užívali kladiva různých velikostí, tvarů a funkcí. Dvě kladiva z Bezdědovic patří do skupiny kladiv tzv. sedlíkovitá kladiva, která se používala tak, že se přikládala nebo pokládala na zpracovávaný (formovaný) předmét a byla jinými kovářskými kladivy přitloukána údery na. 3.11 Dějiny mincovnictví a peněz Napsal PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. dne 28. duben 2016.V kategorii 3.Řemesla a činnosti Keltů. Nejenom s rozvojem pokročilejších způsobů obchodu či směny, kde věci každodenní potřeby byly stále více chápány měřítky skutečné hodnoty, ale (především?) v souvislosti s manipulacemi při kultovních obřadech, kdy nutně musely být k. Keltové a jeden z jejich kmenů - Bójové (v překladu Strašní) - to jsou první obyvatelé naší země, které umíme pojmenovat. Objevili se u nás kolem roku 400 před naším letopočtem, během doby železné.Bývali až 170 cm vysocí, světlovlasí, modroocí

převzali umění a řemesla Keltů a zdokonalili je. naučili se dobře obdělávat půdui v méně úrodnýchoblastech. Slované. Pro skupiny je možné uskutečnit výukové programy zaměřené na řemesla a život Keltů. Akce: 24. 7. Lughasad - svátek hojnosti a řemesel 23. 10. Samhain - keltský nový rok. Týdny řemesel: 1.-11. 7. Keramika, tesařství a stavitelství domů 12.-18. 7. Odlévání a zpracování bronzu 19.-23. 7. Kovářství a tavby železa 26. 7. Historie. Řemesla vznikla souběžně s postupující specializací lidských činností - některé práce, vyžadující vysokou odbornost a/nebo zručnost postupně začali vykonávat jedinci, touto odborností či zručností vynikající. Rozvoj (daného) řemesla byl nejprve zajišťován po dědické linii - předáváním zkušeností potomkům O hmotné kultuře Keltů vydává svědectví řada archeologických výzkumů, množství nálezů. Keltové zde však nezanechali jen hmotné, ale také duchovní dědictví. Náleží k němu evropské mýty, báje a pohádky - to vše patří neoddělitelně k pramenům evropské literatury

3. Každodenní život Keltů - Keltoi - Boiohaemu

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeopark Keltů je možné nalézt po celé Evropě a Česko není výjimkou. Poslední červencový víkend je možné společně s Kelty oslavit Lughnasad v Nasavrkách . Hudba, tanec, jídlo, dobová řemesla, zábava pro děti i dospělé, přednášky o historii i workshopy, to všechno se vejde do bohatého programu, který je pro návštěvníky. Řemesla, zemědělství, zvyky a život doby železné a doby římské v české kotlině. Uvidíte repliky zemědělského náčiní. Dozvíte se o významu ročních období a zvycích s tím spojených, posvátnost zrna a pečení Lughnasadového chleba. U každého řemeslníka se dozvíte o technologických zvláštnostech řemesla

Festival každoročně konaný v České republice, Plumlov, kemp Žralok, doplňuje bohatý celodenní doprovodný program jako například bojové ukázky skotského regimentu, keltskou kovářskou výrobu, ukázky pečení chleba, seminář keltské čarodějky, ukázky tradičního života keltů a keltská řemesla, výuku irských tanců. V mladší době železné sílí vliv a kontakty antické kultury do střední Evropy. Dále se rozšiřují oblasti pod vlivem Keltů (směrem na jih přes Alpy do severní Itálie, na sever do Čech, Moravy, Slovenska a na severovýchod do Podunají, na Balkán a do Malé Asie). Keltov Řemesla a činnosti Keltů Skleněné náramky byly velmi oblíbené šperky. Náramky se vyráběly odstředivou silou otáčením žhavého polotovaru na rozžhavené železné tyčince. 1.3.7 Šperky | Náramky V kategorii 1. Keltové Náramky patřily k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak. Řemesla keltů. Příměstský tábor Keltem na vlastní kůži. Nevíte co s dětmi o podzimních prázdninách? V úterý 29.10. jsme pro ně připravili jedinečnou možnost stát se Keltem Konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů.[1]

Vybrána jsou tato řemesla Keltů: tkalcovství, kovářství, tavba železa, tavba bronzu, mincovnictví, jídlo a jezdecké umění Keltů. Provedené rekonstrukce řemesel vycházejí z nálezů a jsou předváděna u rekonstrukcí dobových objektů. Termíny a program víkendů: 5.-6.7. Zpracování a odlévání bronz Země Keltů v sobě zahrnuje keltský skanzen, expozici, stezku a oppidum i keltské tradice, řemesla a oslavy svátků. Na základě existence nedalekého oppida v Hradišti (Českých Lhoticích) byl postaven keltský skanzen u Nasavrk, jedná se o rekonstrukci keltských domů, dvorcové zástavby a především opevnění a brány

Keltové - Wikipedi

 1. Keltský archeopark - expozice Po stopách Keltů. Keltský archeopark Nasavrky se nalézá na zámku Nasavrky v CHKO Železné hory. Nabízí prohlídku v 6 místnostech rozdělených do 8 zastavení. Zastoupení zde mají řemesla jak
 2. ID: 278837: Název: Keltové a jejich odkaz: URL: www.keltove.cz: Popis: Keltové - Encyklopedie Keltů - řemesla, sídla, duchovno a celý jejich život
 3. Přijeďte společně s Kelty oslavit Lughnasad v Zemi Keltů. Hudba, tanec, jídlo, dobové řemesla, zábava pro děti i dospělé, přednášky o historii i workshopy. Letos i přes aktuální situaci jsme pro vás festival připravili 5 denní festival
 4. Život Keltů v Kolíně 1996 V kategorii 1996 Připravujeme podrobnosti Hradenín - mohyla. V kategorii 7. Lokality - nálezy Plaňany Okres: Kolín, Středočeský kraj, Období: halštat, Keltové, doba římská 3.11.2 Ukázky vzorů ražeb. V kategorii 3. Řemesla a činnosti Kelt
 5. Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávacích programů ze života Keltů nejen pro školy, ale i pro jiné organizované skupiny z řad veřejnosti. Na tyto programy je nutné se předem přihlásit, kontaktní údaje jsou uvedeny uvedeny u jednotlivých programů. Níže naleznete podrobnosti jednotlivých programů
 6. Řemesla a činnosti Keltů; 3. Každodenní život Keltů 3. Každodenní život Keltů Napsal PhDr. Jana Čižmářová dne 21. únor 2006.
 7. Na přelomu 6. a 5. století př. n. l. se v písemných záznamech řeckých autorů objevily zmínky o do té doby neznámém národě Keltů. Kolébkou keltské civilizace byla oblast východní Francie, Švýcarska, jihozápadního Německa a jihozápadní oblast Čech

Představy Keltů o životě v záhrobí se v průběhu staletí měnily a tak se měnily i rituály při ukládání zemřelých do hrobů. Hrobová výbava a úprava hrobu odrážela společenské postavení, pohlaví a věk jedince. Děti byly na pohřebištích pohřbívány výjimečně Povolání, řemesla, Stránka naposledy upravena 15:43, 20 Zář 2010 uživatelem Jaroslava Pachlov Odlévač bronzu (období Keltů) Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons . Autor: Jana Kneřov.

Náboženský svět starých Keltů se odrážel i v pohřebním ritu. V době jejich etnogeneze a před expanzí pochovávali Keltové nespálená těla pod mohylami. Obzvláště knížecí vrstva raných Keltů byla pochovávaná ve velkých komorových hrobkách pod velkými mohylami s pohřebním vozem Sídla Keltů. Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi. Pokračovat ve čtení. 2.2 Sídliště hrazená (opevněná) Napsal PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. dne 17. únor 2017. V kategorii 2. Sídla Keltů. Nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod. Pokračovat ve. Platidlem Keltů byly mince, takzvané rohovky. Získávaly se z lidských očí složitým procesem, na jehož počátku bylo oddělení hlavy od těla. světlo, kovářská řemesla... Z horšího uhlí vyráběli šperky. V současnosti, žijíce na Marsu a neřešíce tak věčný souboj se stromy, Keltové tento starodávný kult opustili Církev sama se pokoušela tento zvyk oddávání zlomit, proto prohlásila břečťan za pohanskou rostlinu. Ani to však nezastavilo následné generace Keltů, které nadále mnohem častěji uzavíraly své svazky v keltském duchu na mýtinách raději než v kostelech. Samotný 15. říjen znamenal pro keltskou kulturu vždy mezní bod U irských Keltů byl hlavní obilninou ječmen. Ječmen se v Irsku používal hlavně na výrobu piva, ale i kaše a chleba. Dalšími plodinami byla řepa, len, konopí, cibule, česnek, některé druhy zeleniny a rostliny potřebné k barvení

paleolit (starŠÍ doba kamennÁ)1 800 000/1 700 000 - 8000/6000 př. kr Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, hospodaření, řemesla, zemědělství atd. Základním typem obydlí byla částečně zahloubená obdélníková stavba o rozměrech zhruba 3x5 metrů, se sedlovou střechou nesenou většinou dvěma kůly na.

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili

Na 3. přednášku z cyklu Řemesla pravěkých Keltů se můžete vydat 28. února 2009 od 17 hodin do čajovny Lůna v Chrudimi.. Mnoho autorů dnes spojuje Druidství s objímáním stromů, sbíráním jmelí zlatým srpem, pořádáním nočních orgií, nošením keltských křížů a podobnými záležitostmi Budete překvapeni, zrovna u Keltů byste toto zvíře asi vůbec neočekávali 08.07.2008 V sobotu 19.07.2008 se v areálu přírodního koupaliště u obce Sázava u Žďáru nad Sázavou (ZR) koná další ročník zdařilé akce Keltské slavnosti v Sázavě - Lughnasad Jsou zde představena řemesla, formy pohřbívání, náboženství, oppidum (s modelem oppida Hradiště u Českých Lhotic a originálními nálezy z této lokality), druhy bydlení, tipy zbraní a šperků a mnohé další informace. Naučná stezka Po stopách Kelt 5. stol. př. n. l. Název mu byl dán podle bohatého naleziště soli La Tene ve Švýcarsku; Do popředí se dostávají Keltské kmeny; Expanze keltů - v době od 5. do počátku 3. století př. n. l. - směrem najihovýchod, dospěli až do Malé Asie, na západě zasáhli celou Francii, Belgii, dostali se i do Španělsk

Keltové - Historie Česka pro školák

 1. 3.27 Kovotepectví - Nástroje Napsal vh dne 2. listopad 2018.V kategorii 3.Řemesla a činnosti Keltů. Z nálezů ze Starého Hradiska můžeme považovat za kovotepecké nástroje např.: drobnější kladívka, kružítko, kleště, pilník, menší kovadlinky
 2. Sídla Keltů. Brána klešťovitého typu s konci hradby - křídly - zahnutými dovnitř, symetricky či asymetricky. Průchod mezi oběma křídly zabírala dřevěná stavba o půdorysu z 9 kůlů, rekonstruovaná jako patrová brána uzavírající vlastní vstup dvouproudové cesty do oppida (Závist - brána D, 1. fáze)
 3. Historie řemesla - Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Železo je lidstvu známo od prehistorické doby. Ne všechny nálezy v přírodě však můžeme pokládat za lidský výtvor, železné kuličky staré 6. tis. let jsou například meteorického původu
 4. Ve vestibulu se seznámíte s civilizací Keltů a tím, jak byli časově zařazení do celé naší historie. V dalším tematickém okruhu máte možnost obdivovat řemesla, která jsou typická pro mladší dobu kamennou. Uvidíte například starodávný kamenný mlýnek neboli žernov či různorodé keramické skvosty
 5. Dny živé archeologie: Zručnost Keltů - Všestary. Úvod; Kalendář akcí; Detail článku; 11.07.2020 - 12.07.2020 Všestary Přijďte se podívat! V sobotu se můžete těšit na řemesla a válečnictví (10:00-17:00). Neděle bude patřit více dětem (10:00-16:00)

V sobotu od 10 do 17 hodin se můžete těšit na řemesla a válečnictví. Uvidíte zbrojnici Keltů, slévání bronzu, bude se točit keramika na kruhu a mnoho dalšího. Tipy na víkend 11. a 12. července z nejstarších řemesel. Nejstarší nálezy skla na našem území jsou z doby Keltů a pravděpodobně se jednalo o sklo dovážené. Písemné doklady o znalosti tohoto řemesla pak pocházejí z 12. století, konkrétně z roku 1162. [Vondruška. 2002. str. 15] Za doby Keltů zde byly nalezeny skleněné perliky, náramky a korálky

Jak žili Keltové - Archeopark Prášil

Spolek Boii natočil s filmařskou společností krátký film o životě Keltů. Dvacetiminutový hraný snímek nese název Allar a má sloužit ke vzdělávání i propagaci činností archeoskanzenu v Nasavrkách. Ve filmu hrají také herci Východočeského divadla Veronika Malá a Václav Dušek, jednu z postav namluvil Alexandr Postler Koupit Koupit eknihu * Keltové a jejich dějiny (Prameny, Kdo byli Keltové, Keltská Evropa, Živoření pod nadvládou Římanů, Problém křesťanských Keltů, Moderní keltské jazyky) * Život Keltů (Společnost, Formy osídlení, Rolnictví a výživa, Řemesla a výrobní techniky, Umění a zlato, Obchod a peníze, Keltové a sůl, Řeč a písmo) * Kult a mytologie (Dr uidové. Expozice - Po stopách Keltů. Výstava Expozice je zaměřena na historii Keltů v Čechách, jejich způsob života, řemesla, pohřbívání. Termíny. pondělí - neděle. stálá akce. Zámek Nasavrky - Nasavrky. Přidat akci zdarma každý může přidat svou akci V expozici Po stopách Keltů na zámku Nasavrky v Železných horách se dozvíte o historii Keltů v České kotlině i v Evropě. Seznámí vás s řemesly, kulturou, všedním životem i spiritualitou Keltů

Historie Keltů. Odkazy na webové stránky, které se zabývají historií Keltů. Keltové. Rozsáhlý multimediální projekt Českého rozhlasu o keltské kultuře a keltských dějinách na území dnešních Čech a Moravy, na kterém se spolupodíleli archeologové a historici První kapitola bude obsahovat něco málo z historie keramického řemesla a dozvíte se jak byla keramika využívána v minulosti a v dávnověku. Člověk se naučil tvarovat hmotu přibližně 40 000 let před naším letopočtem.V této době začíná tvarovat různé sošky lidí a zvířat. ve střední Evropě až u Keltů v. Keltská řemesla návštěvníkům předvedli archeologové z Polska. Myslíme si, že by tam mohly být významné nálezy i z období Keltů, uvedl Tichý. To, že by se ovjevilo keltské sídliště zvané oppidum, Tichý nepředpokládá. Trasa dálnice se totiž vyhýbá návrším, kde oppida stávala POHÁDKOVÁ LESNÁ ŽIVOT KELTŮ 12.06.2016 ChomutovDatum: 12. června 2016 Místo: Lesná G

Řemeslo - Wikipedi

 1. Níže naleznete kompletní program letošního Lughnasadu. Podrobnosti k uvedeným aktivitám naleznete v sekci Podrobnosti programu.Kromě aktivit uvedených v tabulce se můžete těšit i na množství činností, které budou k dispozici po celou dobu akce
 2. Po celý červencový týden je možné společně s Kelty oslavit Lughnasad v Zemi Keltů. Hudba, tanec, jídlo, dobové řemesla, zábava pro děti i dospělé, přednášky o historii i workshopy, to všechno se vejde do dvoudenního programu, který je pro návštěvníky přichystán
 3. Umělecká řemesla - Prachatice. Čalounictví Beďula - Čalounictví, restaurátorství, prodej bytových doplňků - Vimperk. Výroba a prodej ručně stavěné keramiky (kameniny) bez použití hrnčířského kruhu, technikami starých keltů a jihoamerických indiánů
 4. InfoČesko je poznávání a relaxace v Česku a na Morav
 5. Nasavrky - Po stopách Keltů - tak se jmenuje nově rozšířená výstava na zámku v Nasavrkách na Chrudimsku. Do unikátního projektu keltského archeoparku se před časem pustilo občanské sdružení Boii. Ozvučený model opevněné keltské osady a desítky dalších exponátů doplnila počítačová projekce. Běžný život Keltů lidem přibližuje hraný film Příběh kamene
 6. Chcete se svými dětmi vyrazit na zajímavou akci z oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zábavy? Webová stránka Kam s dětmi nabízí přehledný seznam rozmanitých aktivit pro mladší i starší děti, ze kterých je možné vybírat podle mnoha parametrů. Najděte vhodnou zábavu pro vás a vaše děti
 7. Na Firmy.cz najdete 45 firem v kategorii Služby a řemesla v Nasavrkách. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba DOMYS-eshop.cz, Expozice Po Stopách Keltů, Země Keltů,.

Keltové - Dějepis - Referáty Odmaturu

Seznámí vás s řemesly, kulturou, všedním životem i spiritualitou Keltů. Expozice v renesančním zámku v Nasavrkách představuje historii Keltů v České kotlině i v Evropě. Uvidíte ukázky bydlení, předmětů denní potřeby a přiblíží vám tehdejší život, hospodaření i řemesla Sídla Keltů 2. Sídliště Napsal PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. dne 19. srpen 2007. Keltské amulety a talismany - kdo by neznal pojmy jako je Cernunnos, triquetra, triskel, zelený muž, keltský propletenec? Keltové kdysi obývali velkou část Evropy a věříme, že kapka keltské krve je v každém v nás. My svůj obdiv k jejich kulturnímu bohatství vyjadřujeme i širokou nabídko Doklady o působení Keltů na území Prahy lze najít především v Muzeu hl. m Prahy. Pohříchu nejde o samostatnou expozici, ale protože zájem o keltskou kulturu je v Čechách velký, lze najít mnoho jiných míst i mimo Prahu, kde se podobně jako jinde v Evropě pěstují keltská tradice, řemesla a slaví keltské svátky Nabízíme vám vzdělávací programy, které vám přiblíží řemesla a tradice Keltů, prvního jménem známého národa na našem území. Vše v prostorách Keltského archeoskanzenu Nasavrky. Každý program obsahuje prohlídku skanzenu, řemeslný/ekologický program a herní aktivity

Keltové - vysílání pořadu Historie.cs Napsal vh dne 15. říjen 2012.V kategorii 8.Současnost Keltů. Keltové. Byli tu u nás, ale záhadně a sporně. Zanechali zde svá oppida, ale na prapodivných místech Keltové a oppida Dějiny Keltů a vznik oppid. Historie a význam Oppida od počátků po současnost. Oppidum České Lhotice Interaktivní průvodce po oppidu. Život na oppidu Každodenní život a řemesla. Zemědělství a chov zvířat Obdělávání půdy a chov

předek Keltů. •Divočák - symbolizoval boha stromů Esa. Figurky divočáka jsou součástí drobného keltského umění, obraz kance se pravidelne objevuje na mincích. •Havrani, vrány, orlové, labutě a jeřábi. Mluvící havran sa objevuje před bitvou. Vrána anebo havran jsou keltskými symboly bohů a bohyň smrti Hostýn - Oppidum Napsal PhDr. Jana Čižmářová dne 21. únor 2006.V kategorii 7.Lokality - nálezy Keltů. V obecném povědomí je druhé moravské oppidum jistě velmi výrazně zapsáno, nikoli ovšem jako archeologické naleziště, ale jako poutní místo Po stopách Keltů. Jenže osud ho zavál na gymnázium a teprve později mu dopřál zakotvit u kovářského řemesla a pustit se do výroby nožů. Jeho specialitou jsou nože zálesácké. Prozradí nám, co všechno je při jejich výrobě důležité. Druhý typ nože, který si pan Kotěra oblíbil, se narodil při osidlování Ameriky

lektoři a řemesla Na Krumbenowe se každoročně můžete setkat s celou řadou profesionálních lektorů a odborníků na pravěké technologie. Zaujali vás někteří lektoři či řemesla natolik, že byste se rádi dozvěděli více, případně byste je rádi pozvali do vaší instituce či školy Keltoi - Osada Keltů v Prášilech, ukázky řemesel, výukové programy, apod. Boionia - LH skupina doby Laténské Boii - Prezentace keltského dědictví Archeopark Nasavrky Daoine Ceilte - Uskupení lidu doby železné Boiové a Ferguna - Řemesla, radosti a strasti, boje a slavnosti i duchovní život Keltů Bacrie - přátelé živé. Naši prapředci byli lepší bojovníci než zemědělci. Příchod Slovanů vrátil území Moravy o víc než 1000 let zpátky do pravěku. K návratu k modernějším technologiím a náročnějším plodinám došlo i díky pozůstatkům znalostí starých Keltů a Římanů. Jednotlivé díly seriálu: 1 o a) expanze Keltů § 5. - 3. st. př. n. l. § od východní Francie po západní Čechy osídlení Keltů § výboje na východě až do Malé Asie, na západě až do Španělska § Čechy - Keltský kmen Bojů -> Bohemia. o život Keltů § oděvy spínali sponami, opasky, nosili šperky (nánožníky, nákrčníky) o řemesla

Expanze keltů - v době od 5. do počátku 3. století př. n. l. - směrem najihovýchod, dospěli až do Malé Asie, na západě zasáhli celou Francii, Belgii, dostali se i do Španělska; Na území Čech byl keltský kmen Bójů => pojmenování Čech Bohemi 3.3 Oděv u Keltů v prostoru střední Evropy 40 Ženský oděv 41 Mužský oděv 42 Slovníček pojmů 46 Pedagogická část 48 Vážení učitelé, milí kolegové, 49 Textilnictví v minulosti - od ovce ke kabátci (Metodický list - 1. stupeň) 52 Textilnictví v minulosti - od ovce ke kabátci (Pracovní list - 1. stupeň) 5

Video: IC Nasavrky - Keltský archeopar

Vítejte u Keltů! Jak se žilo tajemnému kmeni na českém

 1. Pamatujete si všechna fakta o pravěku, která jste se učili na základní a střední škole? Ukažte je v novém dějepisném testu na Dějepisně.cz
 2. cí jiné: emailérství, výroba skla Způsob života Keltů válečníci vojenská demokracie; politické zřízení na vysoké úrovni.
 3. Vyjmenuj typická řemesla, kterým se věnovali: Napiš jména dvou nejznámějších pohádkových Keltů: Bonusová otázka Jak se říkalo mudrcům a kouzelníkům: Vyjmenuj nejčastěji používané přírodní materiály: Vyjmenuj typická řemesla, kterým se věnovali: Napiš jména dvou nejznámějších pohádkových Keltů
 4. ce. Vesnice. Žili v nevelkých vesnicích - polozemnice, která byly centry zemědělství i.
 5. ---- VÝDEJNÍ OKÉNKO ----Nusle P4, Vlastislavova 16 po - pá.: 9:00 - 17:00 hod.POZOR PES!!!!! nekouše))Provozuje-kouše Jakub Cortés, IČ 87840375 E-mail.
 6. Jaká řemesla se rozvíjela v období halštatském? Uveď nejznámější naleziště z období halštatského na našem území. Jak se jmenovali první obyvatelé našich zemí (které známe jménem)? Jedno z opevněných hradišť Keltů na Moravě, dnes poutní místo křesťanů.

Zámecká expozice Po stopách Keltů (Nasavrky) • starokladrubského koně Švýcárna)Prohlídka s průvodcem, připraveny jsou pracovní listy • Naučná Keltská stezka Železnými horami • Experimentální pravěká řemesla (štípání opukových forem, odlévání, pečení na chlebové peci, drátkování atd. Nižbor - Děti i dospělí si na Z8mku Nižbor vyzkoušeli řemesla našich předků. Nechyběly netradiční tance a hudba Sobotní den láká na stavitelství v době Keltů, gladiátorské souboje, keltské kmeny z různých koutů Evropy, dobová řemesla, irské tance a mnoho dalšího. Letos poprvé mají oba večerní koncerty zahraniční účast - v pátek se představí Dallahan z Velké Británie, v sobotu pak Selfish Murphy z Rumunska

Keltové - Národní muzeu

 1. služby, firmy, řemesla Od Keltů po středověk Z Češnovic na Picinu Z Pištína na Picinu Ze Sedlece do Plástovic Ze Zbudova do Plástovic Vyhlídkovým vláčkem Vyhlídkovým vláčkem z Hluboké do Holašovic Vyhlídkovým vláčkem z Hluboké na Zbudovská blat
 2. Žáky třídy 4.A zaujalo období Keltů. Z dokumentu a učebnice se dozvěděli o jejich životě, jaká řemesla ovládali, v čem byli vynalézaví a jak bydleli. Keltská hradiště jsme se rozhodli vyrobit a stručně popsat tuto dobu. Trvalo to několik týdnů, než se dílo podařilo. Pracovali s velkým nasazením a pílí
 3. Při té příležitosti si připomeneme jak vyspělou keltskou kulturu a řemesla, tak i archeologii, která nám tyto informace zprostředkovává. Pro děti bude nachystaná archeologická dílna, zatímco dospělí se mohou těšit bohatým kulturním programem v podání Keltů z Vousova kmene, divokými i uklidňujícími hudebními.
 4. Bratrstvo Keltů. 1,648 likes · 9 talking about this. sdružovalo zájemce o keltskou kulturu a historii, Bretaň, Irsko, Skotsko, Wales, Galícii, Asturii, Cornwal.
Svátek keltů Beltine oslaví v Jaroměřicích - Třebíčský deník

Keltové Knihy.ABZ.c

V knize Po stopách Keltů najdete přehledné plánky navrhovaných tras, informativní ilustrace a v příloze barevné fotografie z některých keltských památek. Kromě toho se dozvíte zajímavostí ze života nejen Keltů, ale i archeologů, kteří postupně odhalují tajemství tehdejších drsných dob barbarika Naše země po odchodu Keltů. 100 let př. n. l. - příchod . germánských kmenů (Markomani a Kvádové) Menší vesnice (50-100 obyvatel), polozemnice. Obživa - chov dobytka a zemědělství. Řemesla - kovářství a zpracování kůží. 500 let n. l. - příchod . Slovanů. Starověk. 3500 let př. n. l. vznik prvních států. 1198 Přemysl Otakar I. korunován králem Napsal vh dne 19. prosinec 2015.V kategorii Kronika Českých zemí. 15. srpna 1198 (v jiných pramenech se uvádí datum okolo 8. září) Přemysl Otakar I. získal v Mohuči od Filipa Švábského dědičný královský titul

Kudy z nudy - Kelti v Nasavrkách oslaví Lughnasa

Kupte knihu Tajemný svět Keltů od Claire Hamiltonová, Steve Eddy na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Ze života Keltů - výstava ve stříbrském muzeu - FOTKY! - Kelstká společnost Vousův kmen zve na zajímavou výstavu do stříbrského muzea. Ta byla zahájena v pátek 12. ledna a potrvá až do 16 února. Přístupná bude ve dnech úterý až pátek do 16 hodin. - Ze života Keltů - výstava ve stříbrském muzeu - FOTKY! :: Zprávy - QAP.cz - Vaše internetové novin Vinařství na jižní Moravě patří mezi nejstarší v Evropě; réva vinná se zde pěstuje již od dob Keltů. Folklor. Pestré kroje, dávné obyčeje a řemesla jsou součástí každodenního života na jižní Moravě. Cykloturistika. Vezměte kolo nebo alespoň rozložte mapu a vyjeďte skrz naskrz jižní Moravou. Přírodní.

Podrobnosti o účinkujících a programu - Lughnasad

Městečko v údolí řeky Berounky proslavily sklárny a také zámek, v němž můžete navštívit expozici keltské kultury. Nad Nižborem na kopci Hradiště objevíte pozůstatky keltského oppida Stradonice, půvabným místem je zřícenina královského hrádku Jenčov hluboko v křivoklátských lesích Jílové leží asi 20 km jižně od Prahy nedaleko pravého břehu řeky Sázavy. Je obklopené masivní pahorkatinou, která společně s údolím tvoří jedno z nekrásnějších míst v okolí Prahy. Nezaměnitelná romantická atmosféra tohoto místa byla vyhledávána již od minulého století a je tomu tak i v době..

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili