Home

Sudá čísla do 100

Čísla sudá a lichá - Vysvětlení látky. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou dělitelná dvěma, bez zbytku. Číslo je dělitelné dvěma, jestliže má na místě jednotek číslici 0, 2, 4, 6 nebo 8 Vybarvěte políčka podle zadání v listu - sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v souboru). Lichá a sudá čísla Štítky: 3. a 4. třída , počítání do 100 Obor přirozených čísel 0 - 100: Sčítání a odčítání zpaměti: Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru - používá pojmy sčítanec, součet - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla - orientuje se v zápisu desítkové soustavy - sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferný Když na našem novém pracovním listu spojíš všech 56 bodů (pěkně popořadě, od jedničky do čísla 56), dostaneš výsledek - obrázek ležící kočky. Až... Více. Klaun - násobilka šesti sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v... Více. Parašutista - barevné počítání pro třeťáky. 3. 4.

Čísla sudá a lichá - Vysvětlení látk

Přirozená čísla. Sečti: 8 145 9874 9. 5489 1258 100 654. 84022 85 90002 56984. 54987 60100. Sečti: a) všechna sudá čísla mezi čísly 395 a 405. b) všechna přirozená čísla od 5 688 do 5 693. c) všechna lichá čísla mezi čísly 402 a 414. Sečti čísla v každém řádku i v každém sloupci. Součet udává rok, kdy: a. Sudá čísla. Pojďmě psát čísla jen sudá Začínáme 0 a další číslo 2 pak 4,6,8 atd., třeba až do nekonečna... Příjemnou zábavu 4.10.2010. Diskusi založil(a) 4.10.2010 fesoj Pokud je číslo celočíselným násobkem dvou, je to sudé číslo, jinak je to liché číslo. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do 1000 bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do 1000 s přechodem desítek - základní převody jednotek délky ( mm, cm, m ) , hmotnosti ( g, kg ) , objemu ( l, hl ) a času ( s, min., hod ) - násobit do 100 - dělit do 100 - násobky 100

Číslo čtyři není násobkem čísla tři, takže můžeme pokračovat. Vypočítáme hodnotu čísla 4 3 − 4. To se rovná 60. Přitom ale platí, že 60/4 = 15, číslo čtyři tak dělí šedesátku beze zbytku, což odpovídá Fermatově větě. Jiný příklad: p = 7, z = 10 Matematika - 2. třída - Vyber sudá čísla do 99 . start . Ukážu ti 8 čísel od 0 do 99. Vyber pouze sudá. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Vyber sudá čísla. Ostatní nevybírej. Autor: www.jiridobry.cz.

Lichá a sudá čísla: Odčítání dvojcifer.č. (typ 76-30, 82-42) Písemné sčítání a odčítání dvojcifer.č. Slovní úlohy - jejich zápis a řešení: Příklady se závorkou: 5.matematické PĚTIMINUTOVKY: Sčítání s přechod. přes desítku do 100: Odčítání s přech. přes desítku do 100: Písemné sčítání do 100 s. 3. Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída: Porovnávání čísel do 100: Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100: Doplňování čísel do řady do 100: Čísla na číselné ose do 100: Je číslo sudé nebo liché? HRA - Uhodni čísl

Vyber sudá čísla do 99. Vyber lichá čísla do 99. Procvičování násobilky 2. Převod jednotek času 1. Doplň řadu lichých čísel. Pexeso sčítání 3 čísel do 100. Pexeso hodiny 1-24, celé, půl a čtvrt. Doplň dny v týdnu. Pexeso hodiny a minuty 1-12 Sudá a lichá čísla s Matýskem: Matýskova matematika 7 Procvičování: rysava.websnadno.cz. sčítání a odčítání do 100. Matematické pětiminutovky: rysava.webnode.cz Slovní úlohy: rysava.webnode.cz Matematické luštěnky: rysava.webnode.cz Sčítání dvouciferných čísel do 100: VIDEO JAK NA T Proměnná n nabývá postupně hodnot 1, 3, 5, 7, 9, - tedy pouze lichá čísla, neboť sudá čísla s výjimkou čísla 2 nejsou prvočísly a nemá význam je testovat. Do pole p potom budeme postupně ukládat všechna nalezená prvočísla Přirozená čísla mají některé zajímavé vlastnosti: Množina přirozených čísel je nekonečná, ale je spočetná, můžeme je všechny uspořádat do posloupnosti. Přirozená čísla jsou uzavřená vůči operaci sčítání a násobení. Znamená to, že pokud vynásobíme nebo sečteme kterákoliv dvě přirozená čísla.

Sudá / lichá čísla první zmenšíme o 10 a druhé se o 10 zvětší pak jsou tyto dvě čísla v poměru 4:7, jaká jsou to čísla? Cifry Napiš čísla od 0 do 100, která mají stejný počet jednotek i desítek? Čísla Najděte na číselné ose číslo, které má stejnou vzdálenost od čísel:. Sudá a lichá čísla. Sudé nebo liché? - Online cvičení Sčítání a odčítání do 100. Pexeso - znázornění čísla do 100 - Umíme matiku; Počítání do 100 - Online cvičen. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Jednoduchým příkladem může být vyjádření, že `x_i` označuje čísla od jedné do sta. Zapíšeme to jako `x_i=i`, kde `i=1, 2, \ldots ,100`. Sudá čísla od dvou do sta zapíšeme jako `x_i=2i`, kde `i=1, 2, \ldots , 50`

Sudá dokonalá čísla. Eukleidés zjistil, že první čtyři dokonalá čísla jsou ve tvaru 2 p−1 (2 p − 1): . pro p = 2: 2 1 (2 2 − 1) = 6 pro p = 3: 2 2 (2 3 − 1) = 28 pro p = 5: 2 4 (2 5 − 1) = 496 pro p = 7: 2 6 (2 7 − 1) = 8128.. Všimněme si, že ve všech těchto případech je 2 n − 1 prvočíslo.Eukleidés dokázal, že vzorec 2 n−1 (2 n − 1) dává dokonalé. Počítáme do 100 - sčítání a odčítání po desítkách a po jedné bez přechodu přes základ 10. Zaokrouhlování. Čísla sudá a lichá. Příklad : Určete všechny dělitele čísla 200 Řešení: 200 1 2 100 4 50 5 40 8 25 10 20 Komentář : při tomto způsobu zápisu - v levém sloupci zvyšujeme velikost čísla, které vyhovuje - v levém sloupci hledáme další čísla do té doby než se dostaneme k poslednímu číslu v pravém sloupc Všechna čísla lze dělit 1. 2. Všechna sudá (čísla končí na 0, 2, 4, 6, 8) 3. Ciferný součet dělíme 3. 4. Poslední dvojčíslí dělíme 4 (čísla do 100 dělíme) 5. Číslo končí na 0 nebo 5. 6. Musí jít dělit 2 a 3 (sudé a ciferný součet dělíme 3) 7. Čísla dělíme. 8. Poslední trojčíslí dělíme 8 (čísla do. M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohác

Ve skutečnosti přičtu-li 100, budu mít zaručeno, že výsledek bude mít co do dělitelnosti deseti tytéž vlastnosti, jako původní číslo. Fungovalo by to s násobením, ale stačilo by násobit deseti. Po pravdě, jjá tomu zadání moc nerozumím. Řekl bych, že Hejkal a Ivzes na tojdouy dobře, ale úplně jist si nejsem Prozatím (r. 2004) byla tato domněnka potvrzena pro sudá čísla do 2 x 10 17, ale samotná domněnka zůstala nezodpovězena. Nejblíže k řešení se dostal čínský matematik Jeng-Run Chen, který dokázal (1966), že každé sudé číslo větší než jisté číslo N je buď součtem dvou prvočísel nebo součtem prvočísla a. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma. Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn. parita sudého čísla je nula.

Lichá a sudá čísla - Dětské stránk

 1. Matematika. Sčítání: Odčítání: Násobení: Dělení: Písemné operace: Číselný obor: Převody jednotek: Geometrie: Počítání do: Slovní úlohy.
 2. Pokud například budeš zadávat jen samá sudá čísla a nakonec vypíšeš že největší liché bylo 0 tak je to špatně. Další nedostatek je, když budeš zadávat samá záporná čísla. Pak bohužel to liché bude stále menší než ta předem definovaná 0 tak to nakonec opět vypíše že největší liché je 0
 3. Vyber sudá čísla od -500 do 500. Vyber lichá čísla od -500 do 500. Procvičování násobilky 6. Procvičování násobilky 7. Procvičování násobilky 8. Procvičování násobilky 9. Dělení beze zbytku do 100. Seřaď 7 čísel 0 - 999. Zaokrouhlování na stovky
 4. Sudá a lichá čísla; Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky; Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem desítky; Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky; Zaokrouhlování trojcfiferných čísel na desítky a stovk
 5. ut Počet hráčů: 1+, skupinky Připravte si několik slov, kterým budou chybět určitá písmenka.

Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobení číslem 6,7,8,9,10 * Dělení číslem 6,7,8,9,10 * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem s přechodem přes základ * Nula a. Čtou a zapisují čísla do 100. Určují sudá a lichá čísla. Autor Mgr. Dagmar Bumbálková Jazyk Čeština Očekávaný výstup. Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100 (včetně). Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100. Uspořádá čísla do 100. Orientuje se na číselné ose Přirozená čísla do 100. Sada: Čísla 0 ­ 100 Žák poznává čísla do 100, doplňuje řadu čísel, porovnává čísla, vyhledává největší číslo, určuje čísla podle řádu desítek a jednotek. Název DUM: Přirozená čísla do 100 Řada čísel do 100, porovnávání čísel, desítky, jednotky, přirozená čísla Přechod do 20 - do čísla 13: 10 cvičení: 4. Přechod do 20 - do čísla 14: 10 cvičení: 5. Přechod do 20 - do čísla 15: 10 cvičení: 6. Přechod do 20 - do čísla 16: 10 cvičení: 7. Přechod do 20 - do čísla 17 a 18: 10 cvičení: 8. Procvičování do 20 s přechodem přes 10: 10 cvičení: 9. Řazení číselné řady do 100. kanceláře - sudá čísla Liběna Burešová, vedoucí kanceláře - lichá čísla Protokolující úřednice: nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu. Zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr. řádu v rámci pracovní pohotovostní služby, vykonávan

O veliké řepě – omalovánka – Dětské stránky

Na závěr pak ve stovkové tabulce vyhledávají čísla, která nejsou násobkem žádného z čísel - jsou to prvočísla. * Která čísla jsou na místě jednotek násobků dvou? (0, 2, 4, 6, 8) Jak se nazývají tato čísla? (Čísla sudá.) Ostatní čísla, která nemají na místě jednotek násobek dvou, jsou čísla lichá Auerswaldova, Bratislavská (sudá čísla od č. 68 a lichá čísla od č. 65), Cejl (sudá čísla od č. 66 a lichá čísla od č. 71), Francouzská (lichá čísla od ulice Černopolní do ulice Cejl, tj. od č. 41, a sudá čísla až od ulice Hvězdová, tj. od č. 64), Hvězdová (sudá čísla), Husovická (od ulice Jana Svobody po. a) Najdi všechna čísla, která můžeš získat součtem dvou sousedních čísel v této tabulce, např. čísla 11 (5 + 6) a 24 (10 + 14) takto získat lze, číslo 2 nikoli. b) Najdi všechna čísla, která můžeš získat součtem tří sousedních (do obdélníku) čísel v této tabulce. Jsou to např. 12 (0 + 4 + 8) a 30 (9 + 10 + 11)

Sčítání a odčítání do 100

 1. A podobně pro ostatní sudá čísla. Protože už z tabulky vidíte, že počet rozkladů se celkem chaoticky mění, nedostaneme spojitou křivku, ale zvláštní graf, kterému se říká Goldbachova kometa. Z tohoto grafu vidíte, že jakmile sudé číslo překročí 100 000, rozkladů se dá najít řádově kolem 500
 2. www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+3#seli
 3. Ciferný součet čísla nje roven zbytku při dělení čísla n číslem 9. Pro 6 (p= 2) neplatí. Eukleidova věta dává sudá dokonalá čísla. Až do 18. století nebylo jasné, zda existují jiná sudá dokonalá čísla. JindřichBečvář Katedradidaktikymatematiky,Matematicko-fyzikálnífakultaUK,Praha Dokonaláčísla,zvláštětopát
 4. Slovní úlohy pro 3. ročník - opakování sčítání do 100 (prostřednictvím úloh v rámci nakupování). 5. týden - Násobení a dělení číslem 4. Bludiště Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla)
 5. Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná
 6. Programování 1 pro matematiky. Ve školním roce 2020/2021 vedu cvičení z předmětu Programování 1 [], což je základní kurs programování pro studenty matematiky.Cvičení se koná každé úterý od 12:20 online po Zoomu; identifikátor schůzky a heslo vám měly přijít e-mailem.Každé cvičení začíná výkladem: slidy, příklady programů i videozáznam se objevují na.
Stovková tabule PL a KONTROLALeden 2014 « Archiv | Květinková třída

počítání do 100 - Dětské stránk

 1. 02.04.2020: Kalendář měsíční - maticové funkce Excel 20.03.2020: Funkce LET (LET) - Excel 12.12.2019: Vlastní funkce UDF v Power Query Excel 16.04.2020: Načítat excelovské soubory do Power B
 2. Následně se mu zobrazí tabulka obsahující 24 náhodně vybraná čísla (obor do 100), mezi kterými má najít a kliknutím označit všechna, která jsou dělitelná vybraným dělitelem. Označená čísla se barevně podsvítí. Pokud dítě udělá chybu, může opětovným kliknutím svůj výběr zrušit
 3. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 4. Sudá a lichá čísla. Slovní úlohy. Sčítání a odčítání do 100. HM PS str. 29 - 31. HP str. 18, 19. PRV - Domov - naše vlast. Praha. Krajina kolem mého domova. HPRV - PS str. 7 - 9. HV - Noty, pomlky a jejich délky. Dynamické značky. AJ - Školní pomůcky. VV - Zvířátka
 5. Všechna čísla, co jen existují, se tak dají rozdělit do dvou stejně velkých skupin - čísla sudá a lichá. Sudá čísla - to jsou násobky čísla 2 (to znamená, že se dají vydělit dvěma. Je to jako když se všechny děti seřadí do dvojic). Sudá čísla poznáme podle toho, že na místě jednotek mají vždy některé z.
 6. Násobek je takové číslo, které vzniká vynásobením jednoho čísla jiným. Násobek se dá také vyjádřit jako číslo postupně sčítané. Nejmenší násobek daného čísla je číslo samo (160 x 1 = 160). Násobků daného čísla existuje nekonečně mnoho
 7. Vyber sudá čísla od -500 do 500. Vyber lichá čísla od -500 do 500. Procvičování násobilky 6. Procvičování násobilky 7. Procvičování násobilky 8. Procvičování násobilky 9. Dělení beze zbytku do 100. Sčítání a odčítání do 200 Lichá čísla mají po dělení dvěma zbytek jedna, tj. jsou to čísla −1, 1, 5, 19.

Sudé, liché - Procvičování online - Umíme matik

Pro tuto aktivitu můžete využít kříže, které můžete vystříhat a vlepit do sešitu. Vpíšete doprostřed libovolné číslo ze stovkové tabulky. Pak už je na dítěti, jak doplní čísla: o 10 méně / více a o 1 méně / více. 8. SUDÁ - LICHÁ. Vybarvěte sudá a lichá čísla v tabulce odlišnými barvami. 9. NÁSOBENÍ V předešlém cvičení, Řešené úlohy ke 3. lekci Pythonu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. V minulé lekci, Řešené úlohy ke 3. lekci Pythonu, jsme si ukázali větvení, booleovské hodnoty a spoustu dalšího.Dnes si v tutoriálu ukážeme jak na cykly v Pythonu, funkci range() a výraz pass.. Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat Číslice a žetony slouží také k ověření, že dítě zvládlo a zná posloupnost čísel a ví, kolik samostatných jednotek tvoří jednotlivá čísla, slouží rovněž k představě sudých a lichých čísel. Pomůcka je vhodná pro dítě od 4,5 roku Montessori Čísla a žetony - Cvičební set. Přidat do oblíbených. Přidat do porovnání. Hlídat cenu Přidat recenzi Produkt vám dodá: Doprava od 89 Kč. do 3 dnů.

Sportka - to je 13 983 816 možných kombinací. Pokud si stanovíme, že suma vylosovaných čísel bude 150, získáme jen 165 772 kombinací a pokud dále předpokládáme, že budou tažena 3 lichá a 3 sudá čísla, tak získáme konečných 108 852 kombinací Sčítání a odčítání do 100. Hodiny. Sudá a lichá čísla. Zaokrouhlování. PS str. 40 - 43. HP str. 24, 25. GEOMETRIE - Opakování - test. Jak se volili mluvčí tříd a zástupci do dětské rady. Matouš Ettler | 12.10.2020 Výlety. 5.D na škole v přírodě. právního jednání za nezletilého - sudá běžná čísla sběrného spisu 1 Nc Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti dle § 500 a následující zákona č. 292/2013 Sb. 100% nápad Nc předběžná opatření v opatrovnických věcech dle § 74 a násl. o.s.ř., § 452 a násl. zákona č. 292/2013 -sud

Spočítá a vytiskne součet čísel od 1 do 100 Faktoriál Vypočítá faktoriál zadaného čísla Trojciferná čísla s ciferným součtem 16 Zjistí, kolik je trojciferných čísel s ciferným součtem 16 Sudá čísla Vytiskne (sestupně) sudá čísla od 40 do 0 Kvadratická rovnice Vyřeší zadanou kvadratickou rovnici 14. října 202 Každých 5 minut můžete vyhrát až 2 500 000 Kč. A ve hře jste už od sázky 5 Kč. Pročtěte si pravidla, jak hrát Kameny a třeba se štěstí usměje právě na vás

Výukové materiály M :: ZŠ V

přečti, do sešitu (Čtení) napiš název článku, jméno autora a odpověz na otázku č. 1 a úkoly 2, 3, 4; můžeš nakreslit obrázek Matematika - procvičujeme + - do 100, násobilku do 100 říkejte si celé příklady i s výsledkem - sudá a lichá čísla - zaokrouhlování na desítky Učebnic odčítat čísla do 100, poznávat sudá a lichá čísla. Třída 3. - 4. 3 2 2 7 80 00 00 00 00 33 90 48 Podmořský svět Terezka byla o prázdninách na dovolené u moře. Procházela se po pláži, sbírala mušličky a koupala se. Dokonce se i potápěla. A díky tomu alespoň na chvíli a n

Matykání V: Tajemný svět prvočísel | Matfyz

Pracovní sešit k procvičování matematiky ve 3.ročníku včetně klíče. Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobe.. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Montessori C040 Číslice a žetony, Sudá-lichá. Přidat do oblíbených. Přidat do porovnání. Hlídat cenu Přidat recenzi Produkt vám dodá: 100% zákazníků doporučuje obchod Doprava od 79 Kč. skladem.

Prvočíselný rozklad - rozklad čísel na součin prvočísel

Slouží k procvičování počítání do 100. Klíčová slova: řazení čísel, sudá a lichá čísla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Kolika způsoby lze seřadit celá čísla od 1 do 10, požadujeme-li, aby všechna sudá čísla byla seřazená vzestupně a všechna lichá čísla byla seřazená sestupně? (Sudá a lichá čísla se mohou libovolně střídat.) (A) 34 (B) 72 (C) 120 (D) 166 (E) 252 14. Losujeme náhodně číslo od 0 do 99. Jaká je pravděpodobnost M - + a - do 100 (procvičování) příšerky (+ a - do 100) roboti (+ a - do 100) střílečka (+ a - do 100) zaokrouhlování čísla lichá a sudá jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání) počítání do 100 (zápis čísel Kruhy - počítání do 100 4,60 Kč S dnešním pracovním listem, na kterém si procvičíte všechny základní početní operace, můžete pracovat trochu interaktivněji

Luštěnky Matematika 2

1. Vyjmenujte sudá čísla od 26 do 64: 2. Vyjmenujte všechna lichá čísla větší než 17 a současně menší než 48: 3. Z čísel 37, 46, 173, 268, 300, 1 007, 8 814, 93 509 vyberte čísla sudá. 4. Z čísel 205, 316, 590, 872, 1 667, 2 454, 5 558, 8 135, 1 000, 10 000 vyberte čísla dělitelná dvěma Násobení a dělení přirozených čísel do 100 v oboru násobilky: 4. Přirozená čísla 0 - 1000: 5. Přirozená čísla 0 - 1000: 6. Slovní úlohy: 7. Sčítání a odečítání násobků 100 do 1000 Lichá a sudá čísla: 7. Dělení se zbytkem: 8. Neúplný podíl a zbytek: 9. Dělení se zbytekem, slovní úlohy: 10. Tělesa. b) se násobky p ěti se řadily do diagonály jako násobky 2 a 3 v našem p řípad ě, c) byla pod sebou všechna sudá čísla v jednom nebo více sloupcích, d) byla pod sebou v jednom nebo více sloupcích všechna lichá čísla, e) se násobky šesti se řadily do jedné nebo více diagonál

g)všechna lichá čísla. h)všechna sudá čísla. 2.Okruh na závodě je dlouhý 348,5 metrů. Závodník ho ujel dvanáctkrát. Kolik metrů ujel? 3.Zadaná čísla písemně sečti 420+ 23,5+18,018+0,02+15 Výsledek zaokrouhli na jednotky. 4.Vypočítej a proveď zkoušku 45,45:3,6. 5.Narýsuj tupoúhlý trojúhelník MNZ a jeho výšky Lichá a sudá čísla: Odčítání dvojcifer.č. (typ 76-30, 82-42) Písemné sčítání a odčítání dvojcifer.č. Slovní úlohy - jejich zápis a řešení: Příklady se závorkou: 5.matematické PĚTIMINUTOVKY: Sčítání s přechod. přes desítku do 100: Odčítání s přech. přes desítku do 100: Písemné sčítání do 100 s. Nevíte, jaká volit čísla, proto vybíráte náhodná. Samozřejmě, i s náhodně vygenerovanými čísly můžete vyhrát, jde přeci o náhodu. O šťastnou náhodu. Nicméně, dáváte tak osud své výhry do rukou někomu jinému, respektive počítači, kterému je jedno, jaká čísla vyplivne Vypiš jen sudá čísla: 86 79 14 17 10 45 38 23 15 56 48 2 98 33 100 67. 86, 14, 10, 38, 56, 48, 2, 98, 100. Vypiš jen lichá čísla: 87 79 18 17 10 49 38 23 15 30 41 22 98 33 100 67. 87, 79, 17, 49, 23, 15, 41, 33, 67. Vypiš jen sudá čísla: 84 80 15 19 8 44 37 24 17 69 43 12 91 36 99 64. Opakování, počítání v oboru do 100; Čísla sudá a lichá; Kryšpínkovy úkoly - geometrie; Sčítání bez přechodu přes desítky v oboru do 100; Slovní úlohy; Měření délek; Odčítání od celých desítek v oboru do 100; Barevné počítání; Číselná osa; Počítání s korunami a litry; Určování času; Hra s papírem.

Rozstříhej a roztřiď – Dětské stránkyO Koblížkovi – Dětské stránkyProcvičujeme matematiku ve 3Studio1a1

-sčítání a odčítání do 100 bez i s přechodem-vyvození učiva násobilky-práce se čtvercovou sítí. Geometrie - bod,přímka,úsečka. Geometrické tvary ve čtvercové síti. ročník-orientace v číselném prostoru 100 - 1000 po jednotkách,desítkách,stovkách -řády čísla-numerace do 1000-násobení 10,100,100 Lichá a sudá čísla. Doplň znaménka . 100. Jaká je nejkratší úsečka? MN. 100. Když číslo __ vynásobím 2 a přidám 6, vyjde mi 12. 3. 100. Pracovní sešit str. 14, cv. 9 - 1. sloupec (1. a 6. příklad) Bude sdíleno . 100. Najdi dvě lichá čísla, jejichž součet je číslo sudé. Bude sdíleno . 100 K 3/1 POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL DO 100 1 Porovnej daná čísla, doplň znaménko <, >, =. 52 > 49 35 > 28 46 < 71 100 = 100 99 > 68 100 > 77 51 > 27 101 > 98 39 = 39 66 < 67 45 < 54 35 < 60 19 < 91 62 > 37 25 > 4 2 Obtáhni jednotažky a pokus se je nakreslit. Žáci obtáhnou předtištěné jednotažky. Vedle do rámečků se je pokusí nakreslit • Počítání do 100 • Čísla 0 - 100, číselná osa • Sčítání, odčítání, slovní úlohy • užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnostiFinanční gramotnost ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

ROČNÍKU - POČÍTÁNÍ DO 1000 Měl bych znát ! - psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky - orientovat se na číselné ose - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do 1000 bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do 1000 s přechodem desítek - základní. Z sáčku s očíslovanými kuličkami (čísla 1,2,3,..20) vybíráme jednu kuličku. Jaká je pravděpodobnost, že vybereme číslo obsahující číslici 1? Cifry Napiš čísla od 0 do 100, která mají stejný počet jednotek i desítek? Aman Aman, Anna a Tina se účastní školního závodu Numerace do 100, posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně, sestupně, číselné řády, rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla Učebnice strana 6, 7, strana 8/1, 2, 4, PS strana 5, 6, 7 celá, strana 8/1, 2, 4 , Matematické minutovky strana 1/1, 2/3a,b,c,

 • Novabrik therm.
 • Random chat.
 • Cirkus turne.
 • Bidnici.
 • Gta 4 mobile.
 • Prohlížení fotek mac.
 • Moruše černá zakrslá.
 • Co je to marmoleum.
 • Lichokopytníci anatomie.
 • Jak vyprat hadřík na brýle.
 • Prostopášný synonymum.
 • Typické arabské koření.
 • Danio rybka.
 • D7200 18mm 140mm.
 • Zvetsene uzliny po bodnuti vcelou.
 • Recept líčka na černém pivu.
 • Soumrakový spínač elko.
 • Tažný vozík za psa.
 • Taurus dlažba na schody.
 • Optimální množství svalové hmoty.
 • Army store yankee tommy.
 • Fotky na facebooku autorská práva.
 • Jak má vypadat herbář.
 • Titanic ii 2010 obsazení.
 • Státní svátky srpen 2019.
 • Míša růžičková strašidla.
 • Sport1 live stream hd.
 • Zásuvky a vypínače tango.
 • Motosalon 2019 pva.
 • Gore tex zákaz.
 • Kostelni varhany cena.
 • Pstruhy prodej.
 • Mahjong connect 1 3.
 • Petržel na močové cesty.
 • Fialová svatba dekorace.
 • 11 3tt brisko.
 • Yersinia toxin.
 • Rýže s masem a zeleninou.
 • Dinosauři brno 2019.
 • Fiio a1.
 • Pas pro miminko.