Home

Vedlejší věta doplňková cvičení

Vedlejší věta předmětná i doplňková často následují po slovesech vnímání ve větě řídící (vidět, slyšet, všimnout si, cítit atd.). Nelze tedy automaticky říct, že slovesa vnímání jsou vodítkem pro rozpoznání věty doplňkové. Je důležité si všímat pozice jména, kterého se týká děj věty vedlejší Druhy vedlejších vět souhrnně (těžké) 77 Zadání. Typicky zabere: 10 min. Ukázka Nepamatovala si, že by měla kolem sebe tolik jehličí, ale nechtěla vypadat jako blázen, kdyby se ptala na další přelud, a tak jen poslušně odevzdala přikrývku a převzala hlídku Víme to, proto se na Pravopisně.cz snažíme rozšiřovat databázi cvičení k přípravě na větné rozbory, kam pochopitelně patří i skladba. Určete druh označené vedlejší věty: Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátk Cvičení dělá mistra a čím více vět určíme, tím rychleji nám to v budoucnu půjde a časem poznáme druh vedlejší věty ve většině případů na první pohled. 1. Otevřela jsem okna dokořán, abych pustila dovnitř svěží vzduch Vedlejší věta je závislá na větě řídící (HV, VV). Většinou vyjadřuje některý její člen. Podle něho dělíme VV na: 1) podmětná. VV vyjadřuje podmět věty řídící. Ptáme se na ni otázkami Kdo? Co? a větou řídící. Přišel ten, kdo chtěl. - Kdo přišel? Kdo chtěl. Bylo mu řečeno, aby šel domů. - Co mu bylo.

Druhy vět vedlejších - CVIČENÍ 1. Martin je muž, který si za svými slovy stojí. 2. Dcera mi koupila kazetu, na které jsou velmi hezké písničky. 3. Stromy se zazelenaly, protože zapršelo. 4. Budeme přemýšlet, jaké akce můžeme letos ještě připravit. 5. Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán. 6. Učitel pozoroval. Věta vedlejší doplňková. Vyjadřuje doplněk řídící věty. Závisí na slovesu a jménu věty řídící. Většinou následuje po slovesech smyslového vnímání. Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 2 Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 3. Stejné spojovací výrazy mohou připojovat vedlejší.

Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty na: Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní. Příklad; Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje. nahoru Věty vedlejší Čeština ø 50.7% / 4242 × vyzkoušeno; Poměry mezi hlavními větami Čeština ø 63.6% / 28988 × vyzkoušeno; Vedlejší věty - Kořenda Čeština ø 54.4% / 3457 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90930 × vyzkoušen

Vedlejší věty předmětné a doplňkové - Procvičování online

 1. Vedlejší věta doplňková. Vedlejší věta vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo v předmětu této věty. Obvykle závisí na slovese smyslového vnímání (například cítit, vidět, slyšet), ale není to podmínkou. Často je uvozena spojkou jak, jako
 2. Věta vedlejší přísudkovová nahrazuje část přísudku jmenného se sponou. Ve větě hlavní zůstane sponové sloveso (být, stát se, bývat, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena vedlejší větou. Toto sponové sloveso nesmí být použito jako plnovýznamové ve smyslu existence, bytí
 3. Zkusíme se tentokrát podívat na doplňkové vedlejší věty z jiného úhlu. Srovnáme je s větami předmětnými, třeba tak lépe pochopíte, jak je taková doplňková věta vystavěna
 4. Vedlejší věta doplňková. Vyjadřuje doplněk řídící věty, závisí na slovesu a jménu věty řídící. Spatřil jsem srnu, jak se mihla mezi stromy. Vedlejší věty příslovečné online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (8%) recitace básní.
 5. Vedlejší věta doplňková podobně jako doplněk rozvíjí sloveso a zároveň jméno (většinou v předmětu). VV doplňková velmi často stojí po slovesech smyslového vnímání (vidět, slyšet, spatřit, sledovat, pozorovat, zahlédnout, cítit, vnímat apod.) a často bývá připojena spojkami jak, jako, kterak
 6. Vedlejší věta přísudková - cvičení S vedlejší větou doplňkovou, stejně jako s doplňkem, mohou mít občas i ti nejlepší z nás problémy. Jak vedlejší věta doplňková, tak i zmíněný rozvíjející větný člen závisí zároveň na jménu (většinou podmětu nebo předmětu), ale i na slovesu Vedlejší věty
 7. Učírna - Cvičebnice - Větné členy Cvičení č . Druhy vedlejších vět. Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty na Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní. Příklad. Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuj
Český jazyk 7

Vedlejší věty. VEDLEJŠÍ VĚTY Magdalena Žáčková. Věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a zastupuje některý z členů věty řídící. Vedlejší věty se mohou, podle toho, jak se připojují k větám hlavním, rozdělit na: SPOJKOVÉ - uvozují se podřadicí spojkou (ale, že, když aj. Vedlejší věty. Jak ji poznáme. Jak se ptáme. příklad. Spojovací výrazy. přísudková. V řídící větě je sponové sloveso (být, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena VV.. Renata není, jako bývala.. jako, kdo. podmětná. Řídící věta je tvořena jen přísudkovou částí, podmět zastupuje VV. Kdo Vedlejší věta předmětná vyjadřuje předmět věty hlavní, ptáme se na ni pádovými otázkami 2.-7. pádu + věta řídící. Příklad: Říká, že pojede do Řecka. (Koho) co říká? Řekl, že se vrátí v pět hodin. (Co řekl? Jakou věc řekl?) Nechtěl, abych to tajemství prozradil. (Co nechtěl? Jakou věc nechtěl?

Vedlejší věta doplňková. Spojovací výrazy: jak, jako; Příklady: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse. Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání. Vedlejší věta příslovečná místn VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ. 5. Podtrhni v textu doplňky, pracuj samostatně: Přišel tam sám a cítil se osamělý. Tatínka zvolili předsedou bytového družstva. Vrátili jsme se unavení. Děti běhaly v teplém létě po louce bosy. Liška vyběhla z lesa vyděšená střelbou. Viděli jsme kluky uklízet. 6 Urči druh vedlejší věty. Ukaž všechny otázky. <= => Kamarád, kterému jsem vždy věřil, mě nakonec velmi zklamal ? příslovečná časová doplňková ? přísudková.

Druhy vedlejších vět souhrnně - Procvičování online

Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě řídící zůstává sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se), jméno (nejčastěji podstatné jméno nebo přídavné jméno) je vyjádřeno vedlejší větou přísudkovou Změním slovosled a vedlejší věta již není doplňková. Když havíř Maršík vyhlédl do sadu za vilou, spatřil, jak se osm kladenských četníků blíží zadem ke stavení. Zde už nejde o větu doplňkovou, ale předmětnou vedlejší věta doplňková. vedlejší věta podmětná. vedlejší věta přísudková. vedlejší věta př. místní. vedlejší věta přívlastková. vedlejší věta př. účelová. vedlejší věta předmětná. vedlejší věta př. přípustková. vedlejší věta př. měrová. Ukázal to tak, že všichni pochopili. vedlejší. Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk

Interpunkce v souvětí (psaní čárek) - cvičení 1. Vztah slučovací Vedlejší věty spojené souřadicím spojovacím výrazem Setkají-li se mezi větami dva spojovací výrazy, z nichž každý patří k jiné větě, Hosty čeká bohatá večeře, a až dojedí, začne ples Pozorovali jsme slunce, jak se sklání za obzor. - doplňková Slyšela jsem, jak otec přechází pod oknem. - předmětná Sledoval jsem Honzu, jak hraje na housle. - doplňková Je jisté, že to nikdo nemůže dokázat. - podmětná Maminka musí hodně odpočívat, aby byla brzy v pořádku. - příslovečná účelov Skladba - vedlejší věta doplňková Autor : Mgr. Ivana Dolanová Výukový materiál vytvořen ve 2. pololetí 2011/2012 Určeno pro 6.- 9. ročník Předmět - český jazyk. 1)Vedlejší věta doplňková nahrazuje ve větě doplněk. VZOR: Našli jsme Petru ležící na lehátku

Test - druhy vedlejších vět s 10 úlohami na vyplnění

Vedlejší věta doplňková cvičení, vedlejší věta přísudková

 1. Vedlejší vět
 2. Tabulka na určování vět vedlejšíc
 3. Kliknutím vyber vedlejší větu podmětnou nebo vedlejší větu
 4. Vedlejší věty - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol
 5. Určování druhů vedlejších vě

Video: Vedlejší věta přísudková - cvičení

doplňková věta Odpovědi

 1. Vedlejší věty (těžší) - Čeština — testi
 2. Druhy vedlejších vět - tabulka - okhelp
 3. Skladba - vedlejší věta doplňková
 4. Vedlejší věta doplňková
 5. Doplňkové vedlejší věty
 • Jihoafrická republika populace.
 • Watchepisodes4.
 • Platnost řidičského průkazu 2017.
 • Otoky kotníků léčba.
 • Parkovani praha 10.
 • Solná jeskyně praha 5.
 • Mall koberce.
 • Pivo sváteční edice bernard.
 • Post bellum nezapomeňme.
 • Jika golem 43070.
 • Ještěrka dvoupruhá.
 • Zásuvka s proudovým chráničem.
 • Neocide gel příbalový leták.
 • Sport1 live stream hd.
 • Zkrácení vzrostlého smrku.
 • Prsní implantáty diskuze.
 • Bhópál: modlitba za déšť.
 • Vestec biocev.
 • Má vlast blaník.
 • Music bar patro fotky.
 • Melody makers 2019.
 • Kniha jozuova.
 • Famu obory.
 • Staroanglický teriér.
 • Hledáme bytového designéra.
 • Commons překlad.
 • Foceni portretu s beauty softbox.
 • Strach a úzkost psychologie.
 • Sběratelé televizorů.
 • Taška z bavlny.
 • Plastové plotové desky.
 • Teplota referát.
 • Vladimír kafka léčitel zemřel.
 • Totalitní režim referát.
 • Tvrdá voda v bazénu.
 • Jak naaranzovat musle.
 • Špatné sourozenecké vztahy.
 • Viagra jedna tableta.
 • Dětské crocs sportisimo.
 • Podholené dlouhé vlasy.
 • Zlatý medailonek na krk.