Home

Vymezit synonymum

následující slovo: » vymezit slovo se nachází na stránce: V:75 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Po slovu vymezit následují tato slova a jejich synonyma. vymezující. determinující. vymizet. zaniknout. vymknout si. vyvrtnout si, narazit si. vymknout

vymezení - ABZ slovník českých synony

 1. Lekce českých synonym obsahující výraz vymezit. Obsah zvolené lekce: zmírnit, zredukovat, zmenšit, snižovat, omezovat, vymezit, snížit, zkrátit, ohraničit=omezit poblázněný, praštěný, ztřeštěný, pošetilý, potřeštěný, střelený, pitomý, pomatený, potrhlý, směšný, šílený=bláznivý stále, trvale=nepřetržitě rodit se=líhnout se nemateriální,.
 2. Podrobnosti o synonymu vymezit - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu

snížit, snižovat, omezovat, ohraničený, vymezit, zkrátit, spoutat, zredukovat, zmírnit, zmenšit, nátlak, neohraničený, hranice, hloupý, donucení, bezmezný, konečný, kontrola, nekonečný, necitlivý, mez, malicherný, absolutn • určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním • udávat směr výkonem rozhodování • být příčinou něčeho, způsobovat, zapříčiňovat, podmiňovat něco • (log.) vysvětlit nebo ohraničit uvedením rozdílů • (mat.) stanovit nebo vymezit pozici, tvar, uspořádán Knihy Marťan na hřišti-- autor: Sainsburyová Claire Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát-- autor: Adamuščin Andrej, Mišota Branislav Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení-- autor: Kuckir Martina, Vaňková Hana, Holmerová Iva, kolektiv Man Plus Mistrovská díla SF-- autor: Pohl Frederik.

synonymum vymezit - synonym

 1. Lekce českých synonym obsahující výraz vymezení = formulace, definování, definice, omezení a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití vymezení ve větách
 2. Synonymum ke slovu vymezení a další synonyma. Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam
 3. Synonyma: vymezit. definovat, vymezit, stanovit, určit, vysvětlit, formulovat, přesně stanovit, omezovat, delimitovat, vytyčit, ohraničit, omezit, opsat, kvalifikovat, oprávnit, modifikovat
 4. čeština: ·věnovat svoji pozornost, čas nebo úsilí nějakému problému nebo činnosti, trávit něčím život Sociální problémy všude stojí v popředí a student přirozeně problémy těmi se zabývá. V Anglii, ve Francii, již i v Německu k tomu vysokým učením přímo je veden.[1] Při zřizování pomocných orgánů bude kladen.
 5. vymezovat. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu vymezovat.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během.
 6. vymezovat. Na této stránce jsou výsledky na dotaz vymezovat v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

vymezit (také: přidělit, přiřadit, přiřknout, stanovit, určit, ustanovit přímo se podílí na vzniku, trvání a kvalitě vztahu. můžeme ji vymezit jako ocenění jiné osoby mající pozitivní či negativní směr a hloubku emocionální vazby (intenzitu). atraktivita může nabývat i významu atraktivity skupiny pro jedince a naopak Synonyms for Synonymum in Free Thesaurus Co znamená sloveso lokalizovat? Význam slova lokalizovat ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny čeština: ·překrývat hrnutím sypkého materiálu Chřest je potřeba včas zahrnovat zeminou.· (přeneseně) adresovat někomu ve velkém množství Po dovolené jsou úředníci zahrnováni nevyřízenými žádostmi.· mít jako součást Příručka zahrnuje i pokyny první pomoci.·— — obsahovat angličtina: include, involve francouzština.

lze vymezit na základě zaměnitelnosti se zachováním pravdivosti (Leibnizův princip salva veritate) ve všech kontextech kromě citací ( Portner, 2005; Sgall, 1976). Platí‑li např. mezi referenčně totožnými výpověďmi Petr ( Pavel atd.) je ( byl atd.) lingvista a Petr ( Pavel atd.) je ( byl atd.) jazykovědec i v dalších. Konotace a lidská komunikace. Konotace těsně souvisí s lidskou komunikací a je nepostradatelnou součástí komunikačního řetězce. Konotací se rozumí vágní (tj. mlhavé, rozmazané, neurčité), subjektivně a emocionálně zabarvené přiřazení významu dané jazykové konstrukci (např. slovu, větě) použitého sdělovacího jazyka příjemcem zprávy - adresátem překlad vymezit ve slovníku češtino-polština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

překlad vymezovat ve slovníku češtino-němčina. Unter den richtigen Bedingungen findet der Nationalismus immer etwas Anderes, gegen das es sich abzugrenzen gilt Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY. schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. Vymezit v albánštině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » albánštin vymezit na pravidlech českého pravopisu. SLOVNÍ TVARY: vymezit ~ vymeze ~ vymezen ~ vymezena ~ vymezeni ~ vymezeno ~ vymezenu ~ vymezeny ~ vymezí ~ vymezíc ~ vymezíce ~ vymezil ~ vymezila ~ vymezili ~ vymezilo ~ vymezily ~ vymezím ~ vymezíme ~ vymezíš ~ vymezíte ~ vymezit

Slovník stavebních pojmů, stavební slovník, slova o bydlení, stavění, zařizování. Vysvětlené pojmy z oblasti stavebnictví. Široký rozsah frází a pojmů Likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Obecně řečeno: čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit. Čím rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat

vymezit - synonym

 1. Ustavit a ustanovit. Miloš Helcl [Drobnosti]-Současná etapa rušného společenského a politického dění u nás poskytuje značně příležitostí k užívání sloves ustavit (klub, výbor apod.) a ustanovit (vedoucím; den voleb).Občasné nezachovávání významových rozdílů mezi oběma těmito slovesy v dnešním tisku nás přimělo k prozkoumání stavu, jak se těchto sloves.
 2. 25 NAUKA O TVOŘENÍ SLOV rozbor stavby slova = pitva slova, rozdělení na morfémy, části s vý-znamem nebo funkcí ve slově ˛ Naznačte stavbu těchto slov: pokožka, posluchač, základna, pražský, kameník, přístavba, podhradí
 3. Velice často se jako synonymum používá pojem správní ú řad nebo správní orgán. V tomto p řípad ě máme na mysli konkrétní orgán ve řejné moci nebo i fyzickou osobu. Pov ěřené ú řady a orgány ve řejné správy nazýváme vykonavateli ve ř ejné správy

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu malÝ staroČeskÝ slovnÍk. dodatek o staroČeskÝch . pravopisnÝch systÉmech . napsal vÁclav kŘÍstek. malÝ staroČeskÝ slovnÍk. jaromÍr bĚli Izraelsko‑americká tradice je reprezentována především dvěma knihami Spolského: Spolsky (2004) a Spolsky (2009), v nichž se používá mimo jiné výraz j.m. Spolsky (2004) užívá tento termín i jako pouhé synonymum termínu jazykové plánování (terminologická rozkolísanost je pro něho charakteristická), ale v zásadě. Základy tyfl opedie 42 věd jsou to obory, jako je například optika, elektronika, akustika, kybernetika atd. V oblasti věd společenskovědních jsou to obory zaměřující se na fi lozofi i, psychologii, pedagogiku

vymezit: amatér (expr.) čumět: prostě: sběračka: profesorské místo: odpadnout: bezvládí: přehřát : odvolat: hovadina : nástřel synonymum česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie slovník českých synonym Synonymum být synonyma online synonyma sk nacházet se synonymum česká synonyma online česká synonyma být. Jinak by jste nám tu mohla osvětlit, v jaké souvislosti potřebujete tyto pojmy vymezit. Autor: Jozef Homola Datum: 31.01.2012 13:12 odpovědět upozornit redakci uživatel: 100172 reakce na. Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících.Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům. Slovo objektivita se dnes často skloňuje. Má být povinností nejen vědy, ale také žurnalistiky. Chápání obsahu tohoto slova se ale různí, bývá ztotožňováno s vyvážeností za každou cenu, kdy pravda je vždy to uprostřed, nebo právem na vlastní pravdu na věci kolem nás, kterou je třeba respektovat. Taková pravda se snadno stává spíše. Dále můžeme slovo peníze používat jako synonymum pro majetek nebo pro bohatství. Společně s tím také používáme pojem peníze pro opakovaný příjem nebo důchod. Z tohoto důvodu je nutné vymezit si také, co vlastně pod pojmem peníze budu mít na mysli já v průběhu této práce. 2. Funkce peněz a definice peně

Lexikální ekvivalenty, dublety a varianty. Josef Hrbáček [Articles]-1. V kapitole o slovníkových rozdílech konstatuje ve svém Nástinu české dialektologie prof. J. Bělič, že v slovní zásobě je mezi nářečími značné množství rozmanitých rozdílů synonymum: subg. Pseudocoryphantha F.Buxbaum, 1951 John et Riha, 1981 Základní charakteristikou této skupiny je robustnější vzrůst (rostliny jsou největší z celého rodu), většinou velké, barevně výrazné květy, velký kyjovitý plod a velká semena 'posoudit' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick Z hlediska statistiky bylo nutné stanovit definici a přesněji vymezit jednotlivé pojmy z oblasti turismu. Na mezinárodní konferenci o statistice turismu v roce 1991, která se konala pod Za synonymum je považován termín turismus. [Hesková, 2006, s. 12

Nejde však o synonymum trestné innosti, která je pouze jednou z jejich forem, ani s protispoleenským chováním, i když většina deviantních forem chování tuto povahu obvykle má. Vymezit základní pojmy související s agresivním chováním, jeho podstatu O DNA značky se toho popsalo opravdu mnoho. Při hledání relevantních odpovědí v knihách nebo na internetu narazíte na množství rozporuplných názorů a pohledů na to, co vlastně DNA značky je a jak se k ní dopracovat vymezit, kdo jsou světští. Existuje mnoho různých kritérií. Je světský člověk, který putuje za synonymum ke slovu světský. Slovo světák má tedy podle mého názoru dva významy. Jeden s historickou konotací, který nyní rozebírám, a druhý coby synonymum ke slovu světský bez historických souvislostí Jako synonymum k slovu příležitostný bych použil slovo náhodný. FÚ běžně akceptují 2-3 příležitostné příjmy v roce na § 10. Záleží také na druhu činnosti a výši příjmů. protože stát měl přesně vymezit a pokud tak neučinil, nemůže to odnést poplatník. Hezký den Zobrazit celé vlákn

Synonymum k vymezit slovní

= skokan menší (synonymum). Pelophylax lessonae. synonymum: Rana lessonae . Tuto fázi vývinu lze vymezit zjednodušeně obdobím od jejich nakladení po úplné rozrýhování vajíčka (dokud je vajíčko ještě kulovitého tvaru a není zřetelný zárodek). Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou názor světový - systém představ o světě a o roli člověka v něm, který slouží k životní orientaci jedince, podmiňuje jeho zákl. postoje a chování. V podstatě je to souhrn internalizovaných idejí a hodnot postavený na poznatcích (informacích), zkušenostech i osobnostním psych. a také soc. zázemí. N.s. se vyskytuje v individualizované i zobecněné podobě

mluvících zemích je rozšířenější pojem radikalismus jako synonymum pro to, co je jinde označováno za extremismus. Dále bych chtěla v této části vymezit pojem extrémní pravice a klasifikovat jej. Tento teoretický úvod považuji za důležitý, neboť j V novém občanském zákoníku se objevil na více místech výraz rozumnost. Vpád této nové či nově formulované kategorie do legislativní civilistické terminologie, která s ní dosud nepracovala, je spojen s potřebou ji vymezit obsahově, rozsahově i funkcionálně, resp. systematicky.1Na tom zadání k řešení však není dosti: Zatímco zákonodárce usiloval při tvorbě. etnografie - (z řec. graphein = popisovat) - popis etnické skupiny (etnosu, etnika), národopis.Pojem e. se stal trvalou součástí pojmového aparátu věd o společnosti a kultuře v průběhu 19. st. Využití nacházel zejm. tam, kde lidská společnost byla popisována a klasifikována na základě specifik ve způsobu života a v kultuře kombinovaného postižení. Pro úplné porozumění je na místě vymezit pojmy postižení a narušení v podáni samotného autora. Ten chápe pojem postižení jako synonymum termínu vada, který vymezuje jako relativně trvalý výrazný nedostatek integrity, fungování lidského organismu anebo jeho významné þásti

Synonymum k vymezit

omezit - ABZ slovník českých synony

21 Informační systém firmy (IS) Kapitola 1 alizovanou pro řešení externích, zejména obchodních vztahů. V praxi se vedle již uvedeného termínu informatika nebo podniková informatika běžně používá zkratka IS/ICT (informační systémy a informační a komunikační technologie) a obvykle se tato zkratka užívá i jako synonymum k výše uvedenému termínu, což budeme. Vymezit pojem životní styl není zcela jednoduché, jelikož se jedná o oblast, která zahrnuje mnoho témat zdánlivě ne zcela souvisejících, je to kategorie mnohodimenzionární. Životní styl se váže na módu, zdraví, bydlení, pohyb, ekonomické chování, vzájemné odlišnosti minorit od majorit aj

determinovat - ABZ.cz: slovník cizích slo

vymezit ji tedy jako činnost s cílem předávat inteligentně a dobrovolně hodnoty požadované za žádoucí a vytvářet u žáka touhu dále pokračovat.4 Běžně, ať již vědomě nebo neuvědoměle, bývá výchova vztahována k jinému pojmu - vzdělávání, přestože jsou tyto termíny úzce propojené nelze je ztotožňovat dodávky surovin; jde o synonymum pro jistotu, zajištěnost, bezproblémovost. 4 jektu bezpečnost vymezit jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) s jeho zájmy a tent

modifikovat - ABZ.cz: slovník cizích slo

vymezení - synonym

zabývat se - Wikislovní

 1. vymezovat - křížovkářský slovník online - vyluštíme
 2. vymezovat - křížovkářský slovní
 3. VYMEZIT - anglický překlad - slovník bab

Atraktivita synonymum atraktivit

 1. Lokalizovat Slovník cizích slov - infoz
 2. zahrnovat - Wikislovní
 3. SYNONYMIE Nový encyklopedický slovník češtin
 4. Konotace - Wikipedi
 5. vymezit - překlad - Češtino-Polština Slovník - Glosb
 6. vymezovat - Češtino-Němčina Slovník - Glosb
 • Ddt wiki.
 • Výrobky z obilovin.
 • Pocit na omdlení.
 • Pánská kostkovaná flanelová košile.
 • Hračky pro 3měsíční miminko.
 • Nikdy jsem otázky pro teenagery.
 • Slavné operetní melodie.
 • Natursutten recenze.
 • Domácí sladkokyselá omáčka mcdonald.
 • Vymalování obývacího pokoje fotogalerie.
 • Omrzliny na obličeji.
 • Marlboro classics kolekce.
 • Očkování uganda.
 • Ong bak 3 2010 cz dabing.
 • Moucnik misa rezy.
 • Okurkové jednohubky s lososem.
 • Nejlepsi bojove umeni pro zeny.
 • Toyota yaris 1.0 vvti olej.
 • Sůl stroncia.
 • Gm electronic, ulrichovo nám. 735/8, 500 02 hradec králové.
 • Jak daleko od sebe sázet rajčata.
 • E11 12v 74ah 680a varta blue dynamic.
 • Jak používat laminovačku.
 • Jak změřit míry bundy.
 • Motor honda 1.8 i vtec.
 • Svobodni jirkov.
 • Zelený průjem kojenec.
 • Majnkraft lego.
 • Fiio a1.
 • Pracovní ponk obi.
 • Rhinoplastika hýža.
 • Trasnenky grower.
 • Prince george of cambridge.
 • Větrný tunel brno.
 • Sójová omáčka v těhotenství.
 • Cats overture.
 • Mexican drug war.
 • Stupně projektové dokumentace zkratky.
 • Čína s pórkem a žampiony.
 • Významné látky v organismech pracovní list.
 • Křeček syrský nemoci.